Program

Program 2021

Ölandsbokens dag söndag 14 november
12-16 Öppet hus med 20 procents rabatt på all antikvarisk ölandslitteratur
16.00 Öländska kvinnor i litteraturen
Anders Marell och Bengt Bengtsson samtalar och visar upp godbitar ur sina omfattande boksamlingar.
Entré 100 kronor
OBS Föranmälan krävdes och inga platser finns kvar.

Program 2020

Lördag 22 februari 14.00 Sanning eller lögn - Anders Marell synar vad som skrivits om Karl X Gustav i den öländska litteraturen.
Entré 100 kr. Servering.

Kvinnodagen söndag 8 mars 16.00 Att skriva om kvinnliga rum. Tove Folkesson, nybliven regionförfattare, läser ur sin senaste bok, Hennes ord - och samtalar med de öländska författarna Anna Thor och Anna Winberg Sääf om att ge plats för kvinnliga erfarenheter i litteraturen. Hon samtalar även med designern och konstnären Mina Karami som i sitt examensarbete lyft fram Carl Malmstens maka Siv som betytt mycket för Capellagården.
Entré 100 kr. Servering.

OBS! Inställt Lördag 18 april 14.00 Årsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård med val och rapporter – och föreningen bjuder  medlemmarna på kaffe.
Som de senare åren underhåller en av medlemmarna.
Även nya medlemmar välkomna! OBS! Inställt.

Fler program tillkommer efterhand.

Program 2019

Lördag 9 februari 14.00 kåserar Anders Marell kring namnen i konstvärlden.
Entré 100 kronor. Servering.

Söndag 3 mars 13.00 är det dragning i prästgårdens stora lotteri inför publik. Efteråt går det bra att köpa lotter i ett nytt lotteri där behållningen går till verksamheten i prästgården.

Lördag 30 och söndag 31 mars 18.00 På nytt kommer Stagnelius till prästgården i den omtalade timmeslånga föreställningen som dramatiserar skaldens liv och dikt. Styrbjörn Järnegard har skrivit föreställningen speciellt för prästgården och spelar själv rollen som Stagnelius. Entré 100 kr. Biljetterna måste förbokas på 070-55 33 594.

Lördag 13 april 14.00 är det årsmöte med val och rapporter – och föreningen bjuder  medlemmarna på kaffe.
Ingrid Moberg kåserar kring Vad hamnar i antikvariatet och göms i böckerna?
Även nya medlemmar är välkomna.

Söndag 28 april 13.00 Vernissage för utställningen Slottsruinen i våra hjärtan.
För att uppmärksamma litteraturveckan säljs antikvariska böcker för halva priset 12.00 -16.00.

Onsdag 1 maj 15.00 - 19.00 firar Föreningen Gärdslösa Prästgård sitt tioårsjubileum med ett  Öppet hus. Tillbakablickar och framtidsvyer, musikunderhållning med Lasse Trofast och Dag Lundberg - och kaffe med tårta står på programmet, liksom möjligheten att köpa antikvariska böcker för halva priset.

Fredag 10, lördag 11 och söndag 12 maj är det Öland spirar 12-16.
Servering, trädgårdsböcker och floror i fokus.

Söndag 30 juni 18.00 berättar Hans Svensson om irrfärder under tiden resan pågår Mysinge-Venedig tur och retur.

Onsdag 3 juli 18.00 Moskva, den ortodoxa kyrkan och ikonerna. Ulf Abel berättar.
Entré 100 kronor. Servering.

Torsdag 18 juli 14.00 De tre öländska litterära sällskapen hyllar poeten Nina Södergren. Recitation, mingel och samtal.
Lennart Sjögren håller inledningsanförandet.

Torsdag 26 – söndag 29 september
Ölands skördefest
Servering, antikvariat, utställning av Rolf Ingvar Karlssons ölandsmotiv, försäljning av ekologiska oljor och Svea Alfredssons ljuskronor.
"Elsa Beskow på alla språk" Antikvariatet har plockat fram de kära barnböckerna klädda i annan språkdräkt.
Öppet torsdag 12-18, fredag och lördag 12-20 samt söndag 12-16.

Lördag 12 oktober 14.00 medlemsmöte – med information och samvaro kring kaffeborden. Föreningen bjuder på kaffe.
Margareta Lilja Svensson berättar om utgivningen av och synen på flickböckerna före 1965  - och om några av författarna till de mest populära, Kulla-Gulla och Lottaböckerna.
Även nya medlemmar är välkomna.

Söndag 27 oktober 14.00 Damkören Missljudet bjuder bland annat på höstvisor. Ingen entré. Servering.

Söndag 17 november 14.00 Ölandsbokens dag.
Bengt Bengtsson och Anders Marell lyfter fram  "Öland och ölänningarna - i andras ögon" ur sina digra boksamlingar.

Fler program tillkommer efterhand.

Borgholms kommun stöttar Gärdslösa prästgård även under 2019 med programbidrag.

Program 2018

Lördag 24 februari 14.00 Thomas och Heinrich Mann i Sverige – hur man utnyttjat två författare i egna syften. Föredrag av Anders Marell. Entré 100 kronor. Servering.

Lördag 7 april  kl 18.00 
På nytt kommer Stagnelius till prästgården i den omtalade timmeslånga föreställningen som dramatiserar skaldens liv och dikt. Styrbjörn Järnegard har skrivit föreställningen speciellt för prästgården och spelar själv rollen som Stagnelius.

Biljetterna kostar 100 kronor och måste beställas i förväg på telefon 070- 55 33 594.

OBS! Föreställningen söndag 8 april är inställd.

Lördag 14 april 14.00 Årsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård med förhandlingar.
Därefter berättar Karin Lindsten, född i Tallin, hur hon blev svensk genom att ta studentexamen. Svenska rötter hade hon sedan stormaktstiden.
Servering. Även nya medlemmar välkomna!

Söndag 29 april kl 13.00 Vernissage för Mona Gyllingers utställning Då var de unga – bilder inspirerade av ett 100 år gammalt fotoalbum.Vid vernissagen berättar hon om sin mormor Ingeborg Hoflund som växte upp i prästgården. Musikunderhållning i jazz och folkton av Evelina Sand, sång och Karl Malbert, piano. 
Utställningen pågår 29 april – 28 juni under prästgårdens öppethållande.

Söndag 6 maj 13.00 Vernissage för Maria Drotts utställning Porträtt av växter. Hon tecknar och målar utifrån gamla herbarier och berättar hur hon tolkar växterna med konstnärlig frihet. 
Utställningen pågår 6 maj – 17 juni under prästgårdens öppettider.

11-13 maj är det ”Öland spirar”. Utställningar, botaniska böcker och servering.

Söndag 1 juli 13.00 Vernissage för utställningen Spår, där Theo Janson visar skulpturer och träreliefer från det öländska landskapet. 
Utställningen pågår till och med 19 juli.

Måndag 9 juli kl 13.00 Vernissage för Konst och hantverk, med Emma Hoflund-Løge, keramik, Lars Hoflund, keramik, Åsa Lindberg-Sand, collage och Gunnar Knutsson, svepteknik. 
Utställningen pågår 9 juli – 22 juli under prästgårdens öppettider.

Onsdag 11 juli kl 18.00 Målaren och formgivaren Arthur Percy – minnen och iakttagelser av Ulf Abel. 
Entré 100 kr. Servering.

Torsdag 19 juli De tre öländska litterära sällskapens dag med föredrag kring temat Tystnad. 
Fri entré. Servering.

Söndag 22 juli 13.00 Vernissage för utställningen Fritt tolkat där Blå brodöser inspireras av kända konstnärers verk. 
Utställningen pågår till och med 12 augusti.

Lördag 18 och söndag 19 augusti kl 18.00 På nytt kommer Stagnelius till prästgården i den omtalade timmeslånga föreställningen som dramatiserar skaldens liv och dikt. Styrbjörn Järnegard har skrivit föreställningen speciellt för prästgården och spelar själv rollen som Stagnelius.

Biljetterna kostar 100 kronor och måste beställas i förväg på telefon 070- 55 33 594.

27-30 september Skördefesten med utställningar, försäljning och servering.

Lördag 13 oktober 14.00 Höstens medlemsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård med information och gemenskap kring kaffeborden.
Anita Bråkenhielm berättar hur det var "Att växa upp som prästens dåka"
Även nya medlemmar välkomna!

Söndag 28 oktober 18.00 bjuder Johann Schiller på en tidsresa med sina trumpeter i ord, ton och bild.
Entré 100 kr                             Servering

Söndag 25 november Ölandsbokens dag.
14.00 samtalar Bengt Bengtsson och Anders Marell om "naturen i litteraturen" och bjuder på godbitar ur sina öländska samlingar.
Prästgården öppen 12-16 och erbjuder 20 procents rabatt på antikvarisk ölandslitteratur.
Ingen entré

Program 2017

Lördag 25 mars kl 17.00 och

Söndag 26 mars kl 17.00 Stagnelius återkomst, en timmeslång föreställning som dramatiserar skaldens liv och dikt. Styrbjörn Järnegard har skrivit föreställningen speciellt för prästgården och spelar själv rollen som Stagnelius. 
Biljetterna kostar 100 kronor och måste bokas i förväg på telefon 070- 55 33 594. 
Servering.

Lördag 22 april 15.00 Årsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård. 
Servering. 
Även nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Söndag 23 april 14.00 bjuder Anders Marell på "Kuriosa ur den öländska litteraturen". 
Programmet ingår i den öländska litteraturveckan. 
Antikvariat och servering håller öppet 12-16.

12-14 maj kl 12-16 Öland spirar med utställningen Ofullbordade verk och Felköp, försäljning och servering

Söndag 11 juni 14.00 är det dragning i prästgårdens årliga lotteri inför publik!

Onsdag 28 juni kl 13.00 Vernissage Lennart Sjögren visar måleri och läser dikter ur sin nya bok De andra trädgårdarna samt samtalar med Anders Marell

Onsdag 5 juli kl 18.00 Maple Leaf Band bjuder på Dixielandsjazz under ledning av P-O Rylander, i prästgårdens trädgård vid fint väder. 
Entré 100 kr. Servering

Onsdag 12 juli kl 18.00 Per Ekström - än en gång. Ulf Abel berättar bland annat om Strindberg och Ekström. 
Entré 100 kronor. Servering.

Torsdag 20 juli kl 13.00-16 De tre öländska litterära sällskapens dag. Kl 14.00 Kortföredrag kring temat Rädsla. Servering.

Tisdag 18 juli kl 13.00 Vernissage Eva Forsberg-Sjögren visar I trä skuret och Tom Hedlund lyfter fram hennes konstnärskap.

Lördag 5 augusti kl 18.00 Stagnelius återkomst, en timmeslång föreställning som dramatiserar skaldens liv och dikt. Styrbjörn Järnegard har skrivit föreställningen speciellt för prästgården och spelar själv rollen som Stagnelius. 
Biljetterna kostar 100 kronor och föranmälan krävs på telefon 070-55 33 594. 
Servering.

Söndag 6 augusti kl 18.00 Stagnelius återkomst, en timmeslång föreställning som dramatiserar skaldens liv och dikt. Styrbjörn Järnegard har skrivit föreställningen speciellt för prästgården och spelar själv rollen som Stagnelius. 
Biljetterna kostar 100 kronor och föranmälan krävs på telefon 070-55 33 594. 
Servering.

28 september - 1 oktober Skördefest 
Servering, antikvariat och minimarknad med ekologisk frukt och lök 
Öppettider: 
Torsdag 12-18 
Fredag 12-20 
Lördag 12-20 
Söndag 12-16 

Lördag 14 oktober kl 15.00 Höstens medlemsmöte 
med information, diskussion och gemenskap kring kaffeborden 
Även nya medlemmar välkomna!

Onsdag 1 november kl 18.00 Så minns vi Ragnhild Boström på den dag hon skulle ha fyllt 100 år.
Gärdslösa prästgård har fått ta emot hennes stora bibliotek och delar av det finns för läsning i prästgården.

Söndag 19 november kl 14.00 Ölandsbokens dag 
Bengt Bengtsson och Anders Marell lyfter fram det öländska jordbruket ur litteraturen - från Olaus Magnus till djurgårdsinrättningens upphörande. 
Servering.

Datum för fler evenemang kommer efterhand

Program 2016

Söndag 17 januari kl 13.00 plundrar vi bokgranen och böckerna säljs för 10 kronor styck. Före och efteråt finns möjlighet att spela sällskapsspel. 
Servering.

Lördag 30 januari kl 15.00 Författarskap på äldre dar – med polisyrket som inspiration. Åke Axelsson berättar och samtalar med hustrun Dagny. 
Entré med kaffe 100 kr.

Söndag 14 februari kl 17.00 Peter Danielsson, Kalmar läns museum, berättar historien ”Om ett porträttpar”, nämligen paret Israel Schultz och Cecilia Magdalena Carlqvist som bodde i prästgården på tidigt 1700-tal och finns avporträtterade i Stagneliusrummet. Entré med kaffe 100 kr.

Lördag 5 mars 15.00 ”Våren en lovsång är” Mats Dalborg läser, sjunger och spelar dikter av Stagnelius, Karlfeldt, Ferlin, Lagerkvist. Entré med kaffe 100 kr.

Lördag 16 april 13.00 Årsmöte med magi
"Det var en dräng i prästgården i Gärdslösa på Öland som varit oförsiktig och lagt sig att vila i hagen mot Östersjön. Han hade inte sett sig för utan lagt sig i en älvaring. Det var skymning och trött som han var slumrade han till. Så småningom vaknade han av att han blev indragen i en dans med älvor, eller ..."
I samband med årsmötet berättar Eva Perbrand Magnusson om älvor och annat i den öländska folktron - som en försmak av dans- och musikföreställningen 27 juli. På årsmötet bland annat val, information och stadgeändring. Även nya medlemmar välkomna! Servering

27-29 maj är det ”Öland spirar”. Botaniska böcker och försäljning av växter. Öppet 12-16 de tre dagarna.

Lördag 11 juni 14.00 Dragning i prästgårdens stora lotteri inför publik.

6 juli 18.00 Septetten Bara Mässingen spelar gladjazz, i trädgården vid lämpligt väder. Entré med kaffe 100 kr.

13 juli 18.00 "Solmålaren" – Ulf Abel berättar om Per Ekström. Entré med kaffe 100 kr.

21 juli De tre öländska litterära sällskapens dag, med föredrag kring ett tema.

27 juli 18.00 "Du lilla bäck som ilar käck igenom grönan lund
En magisk förställning där historisk musik möter nutida dans, tillsammans med folktro om näcken och andra rödlistade naturväsen.
Medverkande Nora Roll, musik, Anna Ehnberg, dans och Eva Perbrand Magnusson, idé och manus. 
Entré med kaffe 100 kr.

21 augusti 12.00 Vernissage för utställningen Trasdockor, Dinky Toys och mycket annat. Södra Gärdslösa Kulturgrupp visar gamla leksaker söndagar 12-15 i Brygghuset. Under skördefesten har utställningen öppet som övrig verksamhet på prästgården.

29 september - 2 oktober Skördefesten med utställningen Trasdockor, Dinky Toys och mycket annat, försäljning och servering.

Öppettider: 
Torsdag 12-20 
Fredag 12-22 
Lördag 12-22 
Söndag 12-18

Lördag 15 oktober Höstens medlemsmöte i Föreningen Gärdslösa prästgård. Efter medlemsmötet programmet "På väg med Tove Folkesson och hennes författarkollegor som ger prov på texter de arbetar med i prästgården under några oktoberdagar.

28, 29 och 30 oktober kl 17.00 Besöket i prästgården, Erik Johan Stagnelius återkomst En ölandselegi vevad på Stockholmsperspektiv av och med Styrbjörn Järnegard. 
Föreställningen dramatiserar Stagnelius liv och dikt och är specialskriven för Gärdslösa prästgård 
Entré 100 kronor. Servering. 
Endast förköp! Beställ biljetter av Anders Marell 070-55 33 594

Söndag 20 november Ölandsbokens dag kl 12-16 Kl 14.00 Mord och blod 
Anders Marell lyfter fram kuriosa ur sin öländska deckarsamling 
20 procents rabatt på alla böcker i antikvariatet!

Borgholms kommuns kulturutskott ger 20 000 kronor i ekonomiskt bidrag till verksamheten vid Gärdslösa prästgård även under 2016

Program 2015

Söndag 1 mars kl 18 ”Våraning – en 1700-talsafton”, musikaliskt och lyriskt program med Ölands blockflöjtensemble och Johannes Künkel. Ensemblen består av Eva Bäckman, Per Karlsson, Hervor Gustafsson och Lizel Forsberg. Entré med kaffe 100 kr

Söndag 12 april kl 18 ”Kalmars jägarinnor och den långa resan över Sundet”. Tove Folkesson med rötter i Gärdslösa berättar om sin nya roman "Sund" och läser poetisk prosa, inspirerad av inte minst Stagnelius och den romantiska diktningen. Entré med kaffe 100 kr

Lördag 18 april 15 Årsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård. Även nya medlemmar välkomna! Servering

8-10 maj kl 12-16 Öland spirar. Botaniska böcker, utställning, servering

Lördag 27 juni kl 12 Invigning av Stagneliusstigen som börjar i Bägby. Kommunalrådet Ilko Corkovic inviger, f kyrkoherden Mats Dalborg läser dikt och spelar flöjt. Samling vid prästgården. Arrangörer: Sällskapet Erik Johan Stagnelii vänner, Södra Gärdslösa Kulturgrupp och Föreningen Gärdslösa Prästgård.

Lördag 27 juni kl 14.00 Dragning i prästgårdens stora lotteri inför publik.

Onsdag 1 juli 18 Starlight five spelar swingjazz.

Starlight five består av P-O Rylander, piano, Claes Asp, barytonsax, Jörgen Larsson, trumpet, Mikael Selldén kontrabas och Mikael Johansson, trummor. Entré med kaffe 100 kr

12 juli kl 18 ”Bildkonstnären Ernst Josephson som poet – han som också skrivit en dikt med titeln Näcken!” Ulf Abel läser och berättar. Entré med kaffe 100 kr

16 juli De tre litterära sällskapens dag, med föredrag kring ett tema

24-27 september Skördefesten med utställningar, försäljning och servering.

Lördag 17 oktober 15 Höstmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård. Information och diskussion. Servering

Lördag 7 november 15-00 Ölandsbokens dag med temat Natur i ölandslitteraturen. 
Bengt Bengtsson och Anders Marell samtalar och visar böcker ur sina samlingar. 
Servering

Borgholms kommuns kulturutskott ger 20 000 kronor i ekonomiskt bidrag till programverksamheten vid Gärdslösa prästgård även under 2015

Program 2014

Författaren och målaren Lennart Sjögren har nyss fått sin bok "Kalla mig Noa" utgiven. I den berättar han till synes bibelns historia om syndafloden och Noa men han har sitt eget perspektiv på det som hände. Anders Marell samtalar med Lennart Sjögren om boken
lördag 15 februari 15.00. Entré och kaffe 100 kronor

Lördag 1 mars 15.00 berättar förre kyrkoantikvarie Torbjörn Sjögren historien om "Utmarksdelningen – till allmän nytta och till böndernas glädje".
Entré och kaffe 100 kronor

På kvinnodagen lördag 8 mars 15.00 samtalar skådespelaren och författaren Per Ragnar med journalisten Sven Ekberg om kvinnor de mött under titeln "Jag älskar dig obegripliga liv". Entré och kaffe 100 kronor

Lördag 12 april 15.00 Årsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård. 
Årsmötesförhandlingar. Efteråt lyfter Agneta Ericsson i ord fram 1700-talsmålningen som finns på nya toaletten. Servering

Fredag 2 maj 15-19 firar Föreningen Gärdslösa Prästgård sin femårsdag! 
Då är det fem år sedan prästgården slog upp dörrarna och föreningen inbjöd till ett Öppet hus. Många kom med stolar, lampor och möbler till det ännu ganska tomma huset och gåvorna har sedan dess fortsatt att strömma in. 
Femårsdagen firas med rundvandring i huset, med tårta, med musik och samtal kring åren som gått.

Torsdag 17 juli De tre öländska litterära sällskapens dag med temat Kvinnor. Servering

Torsdag 24 juli 18.00 Öländska bynamn - minnen från forntiden. Per Vikstrand, vid Namnarkivet i Uppsala, redogör för sin forskning. Entré med kaffe 100 kronor

Torsdag 31 juli 18.00 Vem uppfann det öländska landskapet? Ulf Abel berättar om det tidiga ölandsmåleriet. Entre med kaffe 100 kronor

Torsdag 7 augusti 18.00 Folkmusik genom tre sekler från Öland och Småland. Lasse och Solweig Svensson spelar på fiol och cittra och berättar. Lasse är Ölands ende riksspelman. Entré med kaffe 100 kronor

Lördag 18 oktober 15.00 Medlemsmöte i Föreningen Gärdslösa Prästgård. Information och samtal. Kaffeservering. Även nya medlemmar välkomna!

Lördag 25 oktober Ölandsbokens dag mellan 12.00 och 16.00 14.00 Bengt Bengtsson och Anders Marell diskuterar och visar "Ölandsböcker med det lilla extra" 
Ta med egna ölandsböcker som du vill veta mer om eller sök efter godbitar i antikvariatet 
Servering 
Fri entré

Borgholms kommuns kulturutskott ger bidrag till programverksamheten vid Gärdslösa prästgård även under 2014