Bo på prästgård

Bo på prästgård

Den som vill försäkra sig om att få bo i prästgården i sommar kan redan nu boka via Anna Boklund.
Prästgården kan erbjuda boende veckorna 26- 33.
Dubbelrum och frukostbuffé kostar 1 200 kronor per natt.
Rummen är individuellt inredda och har alla sin speciella historia.
Bokas hos Anna Boklund 070-211 88 81 eller annaboklundmk@gmail.com

 

Intressant miljö

Strax norr om prästgården går en sjögata  ner till  sjömarkerna vid Östersjön, en promenad på ca 2,5 km. 
I Norra Gärdslösa(ca 1,5 km)  ligger sockenkyrkan där Magnus Stagnelius, Erik Johan Stagnelius far,  tjänstgjorde. En minnessten över skalden är rest intill  det vattendrag som allmänt kallas Silverbäcken.  
På stenen är Erik Johan Stagnelius kända dikt Näcken. 

Näcken

Kvällens gullmoln fästet kransa.
Älvorna på ängen dansa,
Och den bladbekrönta Näcken
Gigan rör i silverbäcken.

Liten pilt bland strandens pilar
I violens ånga vilar,
Klangen hör från källans vatten,
Ropar i den stilla natten:

”Arma Gubbe! varför spela?
Kan det smärtorna fördela?
Fritt du skog och mark må liva,
Skall Guds barn dock aldrig bliva!

Paradisets månskensnätter,
Edens blomsterkrönta slätter,
Ljusets Änglar i det höga –
Aldrig skådar dem ditt öga.”

Tårar Gubbens anlet skölja,
Ned han dykar i sin bölja.
Gigan tystnar. Aldrig Näcken
Spelar mer i silverbäcken.